FUNDACJA ZBIERAMY RAZEM ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
OPP - KRS 0000 518 797 ZBIERAMY 1,5% PODATKU

Misją Fundacji Zbieramy Razem jest niesienie pomocy dla osób niepełnosprawnych lub ciężko chorych ze szczególnym naciskiem na dzieci w zakresie wsparcia informacyjnego i materialnego.
Ważnym Elementem działań Fundacji Zbieramy Razem jest pomoc społeczna dla osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, której doświadczyli nagle pod wpływem tragedii osobistej lub w wyniku klęski żywiołowej czy pożaru.
Przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia społecznego oraz ich zubożeniu jest ważnym elementem i stanowi jeden z głównych celów działalności organizacji.

Wartości nadrzędne, którymi kierujemy się w Fundacji:

 • Etyka, lojalność, uczciwość
 • Niezależność
 • Równość i tolerancja
 • Profesjonalizm i odpowiedzialność
   

Fundacja Zbieramy Razem działa poprzez organizowanie: 

 • kampanii społecznych,
 • akcje na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, ludzi starszych czy osób zagrożonych wykluczeniem,
 • organizujemy warsztaty i szkolenia,
 • udzielanie pomocy finansowej w refundacji leczenia, protezowania, zakupu leków,
 • porady psychologiczne i obywatelskie,
 • wydawnictwa, konkursy

Fundacja nawiązuje wszechstronną współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego.
Organizujemy i promujemy wolontariat z naciskiem na tzw. e-wolantariat w mediach społecznościowych. Staramy się organizować działania aktywizacyjne w zakresie rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.
Prowadzimy działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z naciskiem na osoby słabiej usytuowane, zagrożone wykluczeniem.

pomoc innym

NA CO PRZEZNACZYSZ PÓŁTORA PROCENTA SWOJEGO PODATKU W TYM ROKU?!

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU CHORYM - DZIECIOM I DOROSŁYM - Pit online 2023

Na co przeznaczysz półtora procenta swojego podatku w tym roku?! Oddasz fiskusowi czy przekażesz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)?
Prosimy nie zmarnuj tegorocznej szansy na pomoc dzieciom i dorosłym!
Więcej przeczytasz na naszej stronie poświęconej 1,5 procentowi podatku klikając przycisk

E-PITY ONLINE

Przekaż 1,5% podatku na leczenie dzieci

PROGRAM E-PITY

Program do zainstalowania na komputerze

Przekaż 1,5% podatku podopiecznym Fundacji Zbieramy Razem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w chwili składania do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania podatkowego, wystarczy wskazać numer KRS 0000 518 797.

Program e-pity Copyright 2018-2024 e-file sp. z o.o. sp. k.

EPITAX ONLINE

Przekaż 1,5% podatku na leczenie dzieci

POBIERZ EPITAX

Program do zainstalowania na komputerze

Dostęp do najprostszego rozliczenia PITów w Polsce uzyskałeś dzięki naszej współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP


Naszych podopiecznych wspieramy w procesie leczenia poprzez:

 • pokrycie kosztów diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym;
 • finansowanie zakupów leków, sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego do użytku domowego w części nieobjętej refundowaniem przez instytucje ubezpieczenia społecznego lub inne instytucje zobowiązane;
 • pokrycie kosztów specjalnego odżywiania, specjalnej odzieży i wyposażenia pomieszczenia, w którym przebywa chory podopieczny;
 • pokrycie kosztów związanych z likwidacją barier architektonicznych, zakupem ramp podjazdowych, schodołazów, podnośników, szyn podjazdowych, wind, jeżeli część kosztów pokrywa PCPR, PEFRON, MOPS lub zalecone zostały przez kompetentne w tym zakresie osoby, tj.: lekarza, psychologa, terapeutę, instruktora, pedagoga, społecznego opiekuna środowiskowego (niezbędne pisemne zaświadczenie od specjalisty);
 • refundacja transportu Podopiecznego w celach diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (niezbędne potwierdzenie w formie pieczęci placówki leczniczej lub specjalisty-pieczęć na odwrocie faktur (rachunków) biletów przejazdowych, albo dowodu księgowego lub zaświadczenia potwierdzającego odbycie leczenia/rehabilitacji w terminie, którego dotyczą transport Podopiecznego);
 • zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i oprogramowania, jeżeli część kosztów pokrywa PCPR, PERON, MOPS lub zostały zalecone przez kompetentne w tym zakresie osoby, tj.; lekarza, psychologa, terapeutę, instruktora, pedagoga, społecznego opiekuna środowiskowego (niezbędne pisemne zaświadczenie od specjalisty);
 • zakup sprzętu sportowego typu bieżnia, rower, trampolina itp. zalecanym przez kompetentne w tym zakresie osoby tj.: lekarza, psychologa, terapeutę, instruktora, pedagoga, społecznego opiekuna środowiskowego(niezbędne pisemne zaświadczenie od specjalisty);
 • zakup zwierząt do terapii, a także ich utrzymaniem i szkoleniami, zaleconym przez kompetentne w tym zakresie osoby, tj.; lekarza, psychologa, terapeutę, instruktora, pedagoga, społecznego opiekuna środowiskowego (niezbędne pisemne zaświadczenie od specjalisty);
 • refundacji specjalistycznych diet (np. bezglutenowa, bezmleczna);
 • pomocami dydaktycznymi, edukacją Podopiecznego (w tym opłatami za przedszkole, studia, kursy podnoszące kwalifikacje Podopiecznego);
 • usługi opiekuńcze,

Dotychczasowe działania wspierające z środków 1,5% podatku

1673

PODOPIECZNI

21

PROJEKTÓW

0

REKLAMA

4625

PORADY

NIEKTÓRZY NAPRAWDĘ POTRZEBUJĄ TWOJEJ POMOCY

 

 

 Adres:

Fundacja Zbieramy Razem
ul. Żołnierzy I AWP 13 lok.107-108,
81-383 Gdynia

 Email: fundacja@zbieramyrazem.org

 KRS 0000 518 797 

 NIP: 9571074924

 REGON: 222154346


Konta do wpłat darowizn:
Krajowych:
ING BANK: 76 1050 1764 1000 0090 3087 9689
Zagranicznych Swift:
INGBPLPW PL 54 1050 1764 1000 0090 3087 9697

E-PITY ONLINE

Przekaż 1,5% podatku na leczenie dzieci

PROGRAM E-PITY

Program do zainstalowania na komputerze

Przekaż 1,5% podatku podopiecznym Fundacji Zbieramy Razem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w chwili składania do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania podatkowego, wystarczy wskazać numer KRS 0000 518 797.

Program e-pity Copyright 2018-2019 e-file sp. z o.o. sp. k.

EPITAX ONLINE

Przekaż 1,5% podatku na leczenie dzieci

POBIERZ EPITAX

Program do zainstalowania na komputerze

Dostęp do najprostszego rozliczenia PITów w Polsce uzyskałeś dzięki naszej współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Search